Tweede leerjaar A (32 lesuren)

 

 Schooljaar 2024-2025

2A FAST

Basisoptie Latijn, optie Grieks

Na het leren van het Griekse alfabet maak je in deze basisoptie via verhalen over Griekse goden muzen en helden verder kennis met de Griekse taal en cultuur.

Je leert dat er tussen het Grieks en het Latijn verschillen zijn, maar ook gelijkenissen; zo vergroot het studeren van het Grieks ook het inzicht in Latijn.

Latijn, optie Grieks is een goede keuze voor jou als je je horizon van de antieke oudheid wil verbreden en wil kennismaken met de wortels van de Europese cultuur.

Na deze basisoptie blijven alle studierichtingen in de tweede graad voor je open.

Basisoptie Latijn

In deze basisoptie verdiep je de kennis van het Latijn via verhalen over de geschiedenis van het Romeinse Rijk.

Je leert hoe de Romeinen hun rijk uitbreidden door de moed en koppigheid van boeiende mythologische en historische figuren. Zoals het Romeinse Rijk groeide van een kleine stad aan de Tiber, zo zal ook je kennis van de Latijnse grammatica vergroten.

Latijn is een goede keuze voor jou als je graag meer wil leren over de Romeinse taal en cultuur en je graag kritisch nadenkt over mooie verhalen.

Na deze basisoptie blijven alle studierichtingen in de tweede graad voor je open.

Basisoptie: STEM-wetenschappen

Word je graag de ingenieur, informaticus, laborant, technicus of wetenschapper van morgen? Spreekt wiskundig programmeren en het ontwerpen van nieuwe producten je aan? Zit logisch en procesmatig denken in je bloed? Zoek je graag oplossingen voor maatschappelijke problemen?

In deze basisoptie lossen we projectmatig problemen op. We doorlopen hierbij stap voor stap het probleemoplossend proces vanaf het onderzoek tot de evaluatie. We ontwerpen in 2D, 3D en maken gebruik van de nieuwste technologieën en wetenschappelijke methoden. Kennis en vaardigheden uit wiskunde, technologie en wetenschap komen voortdurend aan bod.

Jij bent de bedenker en de ontwerper. Je test alles uit met moderne meetinstrumenten en -methoden en je argumenteert je keuzes met tabellen en grafieken. Je komt zo tot een eindproduct dat je voorstelt in een vlotte presentatie.

2A PLUS - 2A FLEX 

Basisoptie: Economie & Organisatie

Wil je weten hoe bedrijven inspelen op onze steeds veranderende maatschappij? Vraag je je af wat bedrijven doen met al je persoonlijke gegevens? Ben je benieuwd hoe je een eigen zaak kan starten?

Als deze vragen je interesseren, is de basisoptie Economie & Organisatie zeker iets voor jou.

In deze basisoptie onderzoek je economische fenomenen en verwerf je inzicht in organisatorische ideeën. Hierbij spelen de actualiteit, omgaan met duurzaamheid en het creatief probleemoplossend leren denken een grote rol.

Basisoptie: Maatschappij & Welzijn

In deze basisoptie ontdek je verschillende aspecten van onze maatschappij.

Zo onderzoek je het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties, krijg je inzicht in een gezonde en persoonlijke leefstijl en oefen je je sociale en communicatieve vaardigheden.

Dit alles komt aan bod in theoretische en praktische projecten rond het eigen lichaam en welbevinden, moderne lifestyle en gezonde voeding.

Basisoptie: Moderne talen & wetenschappen

In deze basisoptie verdiep je je in twee verschillende domeinen.

In de lessen moderne talen word je uitgedaagd op het gebied van taal. De focus ligt hierbij niet in de eerste plaats op woordenschat en grammatica maar eerder op het creatief omgaan met verschillende talen.

Dat kan Frans of Engels zijn, maar misschien ook een proevertje Duits, Spaans of Chinees. Op die manier neem je een duik in een cultureel taalbad.

In de wetenschapslessen verwerf je niet alleen een goede technische voorbereiding; wat je leert, zal je ook zelf of samen kunnen uittesten.

Je verkent hier meer dan één vak want je maakt kennis met verschillende wetenschappelijke vakken.

Basisoptie: Sport

In deze basisoptie verdiep en verruim je de bewegingsdoelen. Je proeft van natuurwetenschappen, wetenschappelijke vaardigheden en onderzoekend leren. Daarnaast oefen je in verschillende contexten de persoonsdoelen verder in.

Samen bewegen is in deze basisoptie zeer belangrijk. Je ontdekt dat beweging uitnodigt tot de ontwikkeling van een gezonde levensstijl en dat samen sporten de teamspirit bevordert.

Sport is een goede keuze voor jou als je jezelf wil verbeteren op theoretisch gebied en in de praktijklessen.

Basisoptie: STEM-technieken

In deze basisoptie gaan we uit van maatschappelijke vragen en problemen. Met de hulp van technologie, wetenschap en wiskunde zoeken we hiervoor thematisch of projectmatig oplossingen.

Er is ook veel aandacht voor het verbeteren van een productieproces. Je onderzoekt een gegeven ontwerp, bepaalt hoe je dat zal realiseren en zoekt hiervoor technische hulpmiddelen. Daarnaast leer je ook bestaande processen bij te sturen.

Op die manier leer je zelfstandig onderzoeken, ontwerpen en problemen oplossen en kom je tot een beter eindproduct.

Basisoptie: Voeding & Horeca

In deze basisoptie onderzoek je de eigenschappen van vaak gebruikte hulpmiddelen en grondstoffen in de voeding en de horeca. Je verwerft daarnaast inzicht in evenwichtige eerlijke en duurzame voeding en je maakt kennis met situaties waarin voeding en horeca een belangrijke rol spelen.

Je leert hoe je allerlei activiteiten in de voeding en de horeca kan plannen, organiseren en uitvoeren.

Je oefent ook je sociale en communicatieve vaardigheden in verschillende voedings- en horecasituaties.