KSOM in Beweging

KSOM in beweging! Met dit jaarthema starten de 4 KSOM-campussen een proces waarmee het Katholiek Secundair Onderwijs Mol in de toekomst evolueert naar een nieuwe structuur. Hierin zal campus Sint-Lutgardis een vernieuwd profiel krijgen als ontmoetingscampus waar elke KSOM-leerling van het eerste tot het laatste jaar in toenemende mate een deel van de lestijd zal doorbrengen. Er zal plaats zijn voor ontmoeten, oriënteren, opleiden, oefenen en ondernemen. Daarnaast zullen campus Rozenberg, campus Sint-Jan Berchmans en campus Sint-Paulus scholen worden met elk een specifiek profiel met een aanbod van 12 tot 18 jaar (of zelfs langer voor leerlingen die kiezen voor een Se-n-Se of specialisatiejaar). Op deze 3 campussen zal vanaf 1 september 2023 plaats zijn voor zowel leerlingen van de A-stroom als van de B-stroom.

In de eerste graad van KSOM zullen alle leerlingen van het 6de leerjaar van de basisscholen voor het schooljaar dat start op 1 september 2023 kunnen inschrijven op campus Rozenberg, campus Sint-Jan Berchmans en campus Sint Paulus. Naast het aanbod in de A-stroom (FAST, PLUS en FLEX) zal dus ook een leerling die kiest voor de B-stroom (PRO) op deze 3 campussen terecht kunnen. Voor leerlingen van de eerste graad kiezen we voor een geborgen aanpak waarbij de mobiliteit tussen de eigen campus en de ontmoetingscampus Sint-Lutgardis nog beperkt is. Toch gaan ook deze leerlingen af en toe al op tocht langs de andere KSOM-campussen tijdens de uren Kompas (vooral met het oog op studiekeuzeoriëntering) en wanneer zij voor bepaalde lessen specifieke vaklokalen nodig hebben.

In de 2de en 3de graad zal het KSOM-aanbod ook in de toekomst breed en uitdagend blijven. Een intensievere samenwerking over de campussen heen kan ervoor zorgen dat we toekomstgericht ook kleinere richtingen nog op de kaart kunnen zetten. Het aanbod in de bovenbouw zal in de toekomst georganiseerd worden door campus Rozenberg, campus Sint-Jan Berchmans en campus Sint-Paulus, ook al zullen we voor de leerlingen in de 2de en voornamelijk in de 3de graad heel wat vakken, projecten en praktijk op onze ontmoetingscampus Sint-Lutgardis organiseren.

De richtingen binnen KSOM zullen dus aangeboden worden binnen een specifiek profiel van elke campus:

  • Campus Rozenberg: doorstroom (ASO), sport, welzijn, gezondheid, zorg, biotechnologie en chemie.
  • Campus Sint-Jan Berchmans: doorstroom (ASO), economie en organisatie, taal en cultuur, voeding en horeca en wellness.
  • Campus Sint-Paulus: doorstroom (ASO) en STEM. Binnen het STEM-aanbod zal de richting ‘Schilderen en decoratie’ in de tweede graad en ‘Schilderwerk en decoratie’ in de derde graad al vanaf 1 september 2023 volledig aangeboden worden op campus Sint Paulus.

De leerlingen die dit schooljaar les volgen op campus Sint-Lutgardis kunnen hun graad daar verder afmaken. Leerlingen die nu in het eerste, derde, vijfde en zesde jaar zitten, blijven dus voor het tweede, vierde, zesde en zevende jaar op campus Sint-Lutgardis. Deze regeling geldt niet voor leerlingen van ‘Schilderen en decoratie’ aangezien zij aansluiten bij de andere STEM-richtingen op campus Sint-Paulus.

Samen zetten we KSOM in beweging: want als je snel wil gaan, ga alleen. Als je ver wil gaan, ga samen!