In de verf gezet

Vanaf 2023-2024 wordt deze KSOM-Atelier geïntegreerd in ons andere STEM-Atelier:

Build it! Let's go robot!

 

 

 

Kies je atelier