Missie

Geïnspireerd door christelijke waarden willen we onze leerlingen opvoeden via kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs en hen kansen bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen met aandacht voor de zorg en het welbevinden van alle betrokkenen.

We willen een scholengemeenschap zijn:

  • die geïnspireerd door christelijke waarden aandacht heeft voor de opvoeding van de totale persoon;
  • die degelijk onderwijs met een brede vorming aanbiedt en daarvoor een stimulerende en motiverende leer- en leefomgeving uitbouwt;
  • die initiatieven neemt om eigentijds onderwijs mogelijk te maken;
  • die aandacht heeft voor het welbevinden van en de zorg voor iedere leerling;
  • die een goed uitgebouwde schoolloopbaanbegeleiding en een optimale objectieve leerlingenoriëntering organiseert;
  • die nauwe banden onderhoudt met de lokale gemeenschap en extern betrokkenen;
  • die zorgzaam omgaat met haar personeel;
  • waar leerlingen, ouders en personeel zich samen verantwoordelijk voelen voor het geheel;
  • waar het schoolbestuur de verantwoordelijkheid draagt voor elke vestigingsplaats.

 

Leven en samenleven vanuit een christelijke inspiratie

Erop vertrouwen dat het leven -ondanks alles- geen stomme grap is, zelfs al zien we er niet altijd de zin van in.

Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde dan hetgeen in onze samenleving vaak als belangrijk wordt beschouwd.

Erop vertrouwen dat we in het leven nooit alleen staan en dat we ons steeds geborgen, gedragen en verbonden mogen weten.

Geloven in de “inwezigheid” van God (R. Burggraeve); geloven dat die inwezigheid mensen meer mens doet worden.

Geloven dat elke mens evenbeeld is van God en dat we allen broers en zussen zijn.

Daarom steeds opnieuw proberen het goede (het goddelijke) in elke mens te ontdekken en wakker te houden.

Geloven dat je het goede van een mens niet kan vernietigen door hem aan een kruis te slaan of hem neer te leggen in een graf. Het leven is sterker dan de dood.

Ons inspireren op de Bijbel en op het verhaal van Jezus Christus. Daarin één groot verhaal herkennen van mensen die steeds opnieuw graven naar de ziel van hun menszijn, naar hun Godsverbondenheid.

Voeling houden met onze diepste grond in gebed, meditatie, muziek, stilte, …

Tegen alle bedreigingen in, het leven, de schepping voluit eerbiedigen.

Geloven in de onuitputtelijke scheppingsdrang in de mens. Er alles aan doen om die in te zetten voor een betere wereld.

Geloven dat bergen en rotsblokken niet opgewassen zijn tegen de kracht van de liefde. Je naaste beminnen zoals jezelf.

Voluit zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Geloven in elkaars groeikracht.

Telkens opnieuw aan de kant gaan staan van de zwakkeren in onze samenleving. Niemand achterlaten.

Dienen kan rijker maken dan ver-dienen.

Voortdurend werken aan vrede en gerechtigheid en ons verzetten tegen alles wat mensen neerhaalt en verknecht (misbruik, vernedering, uitbuiting, fanatisme…).

Doorheen alle inzet en tegenslag toch ook dankbaar zijn voor wat/wie genade is. Niet alles/iedereen moet verworven, beheerst, bevochten worden.

Geloven in de kracht van barmhartigheid, vergevingsgezindheid, verzoening.  Telkens opnieuw mensen kansen geven. “Plus est en vous”. Mensen zijn meer dan hun uitlatingen, hun gedragingen, hun stommiteiten, hun verleden, hun karakter.

Vanuit ons zoekend geloof mensen inspireren tot hoop, liefde, vertrouwen, gerechtigheid.

Tegelijkertijd waakzaam blijven voor alle mogelijke vormen van misbruik van geloof, hoop, liefde, vertrouwen, gerechtigheid.

Open staan voor en samenwerken met alle godsdiensten, filosofieën, visies die mensen meer mens maken en het samenleven warmer en rechtvaardiger maken.