Ons KSOMpas

De wegwijzer voor KSOM

KSOM - Hier gaan wij voor

Katholiek secundair onderwijs in Mol (KSOM) zet in op duurzaam leren en leven. We willen een houvast zijn voor jongeren op hun pad naar volwaardige deelname aan de samenleving. We reiken leerlingen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes aan om hun leer- en groeiproces in handen te nemen.

KSOM bestaat momenteel uit vier campussen:

  • Campus Rozenberg
  • Campus Sint-Jan Berchmans
  • Campus Sint-Lutgardis
  • Campus Sint-Paulus

Elke campus heeft zijn eigenheid, maar alle vier werken ze aan dezelfde opdracht.

  • We maken onze leerlingen vak- en studiebekwaam. Zo hebben ze sterke slaagkansen op de arbeidsmarkt of in het vervolgonderwijs.
  • We helpen onze leerlingen een unieke identiteit te ontplooien. We zetten leerlingen in een positieve relatie ten opzichte van zichzelf, helpen hen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Zo zijn ze in staat het eigen levenspad vorm te geven.
  • We ontwikkelen bij onze leerlingen een actief burgerschap. Leerlingen leren in KSOM te verbinden met elkaar, hun leefomgeving en hun geloofsgemeenschap. We plaatsen leerlingen in een respectvolle en solidaire relatie met hun medemens. We leren hen om te verbinden en zich te engageren in diverse contexten. Zo geven ze mee vorm aan de samenleving.

KSOM heeft hoge verwachtingen bij elk van deze opdrachten. In iedere school, in iedere richting, voor elke leerling. Dat vinden we onze verantwoordelijkheid, die we opnemen samen met onze leerlingen en hun ouders.

Vanuit christelijke waarden werken we aan warme, geïnspireerde relaties, met aandacht en uitdaging voor alle leerlingen. Leerlingen krijgen kansen om zonder vooroordelen in verscheidenheid uit te groeien. Op deze wijze maken we boeiend onderwijs en bouwen we een dynamische lerende gemeenschap rond onze leerlingen.