5de jaar

Doorstroom finaliteit: domeinoverstijgend

 
Economie-wiskunde  
Grieks-wiskunde    
Humane wetenschappen  
Latijn-moderne talen  
Latijn-wetenschappen  
Latijn-wiskunde  
Moderne talen  
Sportwetenschappen    
Wetenschappen-wiskunde  

 

Domein: Economie & Organisatie


Doorstroom, domeingebonden finaliteit
Bedrijfswetenschappen    

Dubbele finaliteit
Commerciële organisatie    
Applicatie- en databeheer    

Finaliteit arbeidsmarkt
Onthaal, organisatie en sales    

 

Domein: Maatschappij & Welzijn


Doorstroom, domeingebonden finaliteit
Welzijns- wetenschappen  

Dubbele finaliteit
Gezondheidszorg    
Opvoeding en begeleiding    
Wellness en schoonheid *    

Finaliteit arbeidsmarkt    
Basiszorg en ondersteuning *    
Haarverzorging *    
Schoonheids-verzorging *    

* Voor deze studierichtingen volgen de leerlingen les op de Ontmoetingscampus.


 

Domein: STEM


Doorstroom, domeingebonden finaliteit
Biotechnologische en  chemische STEM-wetenschappen    
Informatica- en communicatie-wetenschappen    
Mechatronica    
Technologische wetenschappen en engineering    

Dubbele finaliteit
Biotechnologische en chemische technieken    
Autotechnieken    
Elektromechanische technieken    
Elektrotechnieken    
Houttechnieken    
Mechanische vormgevings-technieken    

Finaliteit arbeidsmarkt
Binnenschrijnwerk
en interieur
   
Decoratie en schilderwerken    
Elektrische installaties    
Koetswerk    
Lassen-constructie    
Sanitaire en verwarmings-installaties    

 

Domein: Taal & Cultuur


Doorstroom, domeingebonden finaliteit
Taal- en communicatieweten-schappen    

Dubbele finaliteit
Taal en communicatie    

 

Domein: Sport


Dubbele finaliteit
Sportbegeleiding    

Finaliteit arbeidsmarkt
Beweging en Sport    

 

Domein: Voeding & Horeca


Dubbele finaliteit
Horeca *    

Finaliteit arbeidsmarkt
Restaurant en keuken *    

* Voor deze studierichtingen volgen de leerlingen les op de Ontmoetingscampus.