Eerste jaar B (32 lesuren)

Heb je geen getuigschift basisonderwijs ontvangen, dan schrijf je voor het eerste leerjaar B
in de module: PRO.

Basispakket: 28 lesuren

 

4u techniek
4u wiskunde
3u natuur en ruimte

 

2u lichamelijke opvoeding
1u beeld
1u muziek

 

4u Nederlands
2u Frans
1u Engels

 

3u maatschappelijke vorming
2u godsdienst
1u titularisuur

 
Module

PRO

BASISPAKKET B

  • basisdoelen
  • extra doelen
  • tempo

 STOER

+ MyTRACK: 4 lesuren

 

PRO

MyTRACK

1u Boost

3u Kompas

CAMPUS

  

Sint-Lutgardis

Sint-Paulus