Tweede leerjaar A (schooljaar 2019-2020)

Je volgt het tweede leerjaar A of het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar. Je krijgt een gemeenschappelijke basisvorming. Als aanvulling op deze basisvorming is er een keuzepakket op jouw maat. Dat biedt je de kans om kennis te maken met vakken die aansluiten bij je interesses en talenten.

basisvorming: 24 lesuren zijn voor iedereen hetzelfde

 

4u wiskunde
2u techniek
1u natuurwetenschappen

 
 

2u lichamelijke opvoeding
1u muzikale opvoeding

 

4u Nederlands
3u Frans
2u Engels

 

2u geschiedenis
2u godsdienst
1u aardrijkskunde

+ keuzepakket: 8 lesuren kies je zelf

  Bouw en
Hout-
technieken
Mechanica
Elektriciteit
Industriële
Weten-schappen
Handel Sociale en
Technische Vorming
Moderne
Weten-schappen
Latijn Grieks-Latijn
(Latijn-
optie Grieks)

KEUZE-PAKKET

 

1u Nederlands

7u technische activiteiten

1u Nederlands

7u technische activiteiten

1u Nederlands

5u technische activiteiten

1u wiskunde

1u i-Project

1u Nederlands

1u Frans

4u handel

2u minor

1u Nederlands

1u Frans

4u STV

2u minor

1u Nederlands

1u Frans

1u wiskunde

2u SEI

2u WW

1u i-Project

5u Latijn

1u Frans

1u WW

1u SEI

4u Latijn

1u Frans

3u Grieks

CAMPUS

Sint-Paulus

Sint-Paulus

Sint-Paulus

Sint-Jan Berchmans

Rozenberg

Sint-Lutgardis

Rozenberg

Sint-Jan Berchmans

Rozenberg

Sint-Jan Berchmans

Rozenberg

Sint-Jan Berchmans

 

  • i-Project

    De leerlingen van Industriële wetenschappen en Moderne zoeken innovatieve en creatieve oplossingen voor wetenschappelijk een maatschappelijke uitdagingen.

  • 2u minor

    keuze uit Geïntegreerd taalproject, Handel, Hotel-voeding, Lichaamsverzorging, Sociale en technische vorming, Sport, STEM.

  • SEI: socio-economische initiatie

  • WW: wetenschappelijk werk